Privacy Statement Deskpage


Inleiding

Deskpage (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar leden, klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om deze personen zo goed mogelijk te helpen en contact met hun te kunnen onderhouden. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.


Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@deskpage.net.


Waar zijn wij gevestigd?

Wij zijn gevestigd aan de van den Elsenstraat 11, 5692ND in Son en Breugel. 


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende gegevens van onze klanten:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, website.


Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. 


Klantenadministratie en dienstverlening

In onze klantenadministratie houden we bij welke websites wij beheren met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende contactgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. 

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.


Nieuwsbrieven en mailings

Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.


Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@deskpage.net


  • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. 
  • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. 
  • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.


Daarnaast kun je ook:

  • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
  • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.


Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.


Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van onze dienstverlening. 


Links

Op de websites van Deskpage zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Deskpage is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.


Cookie statement

Wij gebruiken geen cookies op de websites van Deskpage.